Track Finder

Track Finder is een strategisch marketingadvies bureau opgericht in 2004 en is gespecialiseerd in de strategische positionering, merkontwikkeling en marketing van kennisintensieve organisaties en merken.

Expertise

Vanuit een bedrijfskundige en strategische marketing expertise benadert track finder vraagstukken op de snijvlakken van markt, strategie en operatie.

Passie

De passie van Track Finder is organisaties te helpen bij het definiëren en optimaliseren van het onderscheidend vermogen naar hun doelgroepen. En dit onderscheidend vermogen in het DNA van de organisatie tot uitdrukking te laten komen. En daarmee een bijdrage te leveren aan de essentie van succesvolle organisaties.

Resultaat

Centraal hierbij staat het realiseren van een 'waardegedreven' dialoog tussen de organisatie, het merk, de markt en haar doelgroepen en stakeholders. Met als resultaat een duurzame verbinding tussen organisatie, merk, markt en doelgroepen. Een verbinding die uniek is, wederzijds waarde toevoegt en organisaties en hun mensen blijvend succesvol maakt.

Filosofie

Kern van onderscheidend vermogen: een unieke waardepropositie

Een absoluut en tijdloos onderscheidend vermogen bestaat niet. Succesvolle organisaties komen tot de essentie van hun onderscheidend vermogen vanuit een inzicht in en visie op hun context en hun positie ten opzichte van andere spelers in het veld.


Het optimaliseren van onderscheidend vermogen begint
met het identificeren van de unieke waardepropositie van
de organisatie voor de primaire doelgroep.Uitdragen en naar gedragen: bouwen aan geloofwaardigheid

Succesvolle organisaties hebben een visie op hun context, een missie die ertoe doet en een ambitie die gericht is op de realisatie van de unieke waardepropositie.

Bovendien is hun communicatie en gedrag in balans met de geest van hun visie, missie en ambitie. Het continue in balans hebben van wat je zegt (identiteit – wie ben ik ) en wat je doet (imago – wat vindt mijn doelgroep van mij op basis van mijn handelen) is de kracht van succesvolle organisaties.

Expertise

Francoise Dorsman

“Veel organisaties zijn bang om echt de dialoog met hun doelgroep aan te gaan, op zoek
naar de unieke propositie die zij kunnen bieden. Succesvolle organisaties overwinnen
deze angst. Zij stellen de dialoog met de klant centraal bij het definiëren en implementeren
van hun strategische richting en hun unieke onderscheidende waardepropositie.”

Expertise

In de afgelopen vijfentwintig jaar heeft Francoise haar expertise ontwikkeld op de snijvlakken van
markt & strategie en strategie & operatie. Dit vanuit haar bedrijfkundige en strategische marketing
expertise op de volgende gebieden:

 • Strategische positionering, merkstrategie en marketing & communicatie
 • Innovatie- en verandermanagement;
 • Organisatie- en bedrijfsproces (her)ontwikkeling
In haar aanpak streeft zij altijd naar het verbinden en onderling versterken
van deze expertisegebieden voor de organisaties waarvoor zij actief is.

Werkterreinen en rollen

Francoise is op haar best in een context met een hoge inhoudelijke complexiteit, een veelheid aan
spelers en even zoveel belangen. Voorbeelden hiervan zijn publiek/private samenwerkingsverbanden,
belangenorganisaties en kennisinstellingen. Zij is gewend te acteren vanuit verschillende rollen:
adviseur, facilitator van de dialoog, (interim) manager en coach.Partners

Track Finder pretendeert niet alle wijsheid in pacht te hebben, maar betrekt waar nodig specifieke ervaring en expertise.
Bij de uitvoering van opdrachten kan ook een beroep worden gedaan op een aantal partners uit het netwerk van Track Finder:

Fier – Benny Naber

Samen met partner Fier komen het woord en het beeld van de unieke positie van uw organisatie op aansprekende wijze samen. Op het podium van nieuwe media ontwerpt Fier 'Identiteit en Interactie' voor een unieke nieuwe media ervaring.

Buro MW – Marsha Wagner

Daar waar het gaat om het werkveld kennisinnovatie en tripartiete samenwerkingsverbanden tussen kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden, zijn Track Finder en Buro MW gewend samen te werken in de ondersteuning van de spelers bij hun strategische positionering, business planning en de succesvolle onderlinge dialoog.

Van den Hoek & partners – Leo van den Hoek

Daar waar professionele dienstverlenende organisaties in een maatschappelijke context actief zijn ondersteunen Leo van den Hoek & partners op een resultaatgerichte wijze deze organisaties bij hun strategische vraagstukken.

Van Kessel & Oosterhof – Maaike van Kessel

Buro VanKessel & Oosterhof brengt advies uit, doet onderzoek en houdt zich bezig met ontwikkeling op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en organisatie. Thema’s van hun expertise zijn: leren organiseren, massamaatwerk, organisatieontwikkeling, betaalbaarheid van onderwijs, zakelijker werken, teamontwikkeling en het ontwikkelen van spelsimulaties.

Beaat – Beata Neerhoff

Beaat Organisatieadvies is in 2004 opgericht door Beata Neerhoff. Vakinhoudelijke kennis, een rugzak vol ervaring, helderheid, betrouwbaarheid en een no-nonsense instelling zijn de gereedschappen waarmee zij onderwijsinstellingen en not for profit organisaties ondersteunt bij het – opnieuw – inrichten van hun ondersteunende processen.Activiteiten

Vanuit de uitdaging om de unieke en onderscheidende ‘waardepropositie’ van uw organisatie of merk te identificeren, maar vooral ook om deze in het DNA van de organisatie te incorporeren, ondersteunt Track Finder bij de volgende activiteiten:

Strategische (her)positionering
 • Contextanalyse
 • Positionering, unieke waardepropositie
 • Ondernemingverhaal - Corporate Story
 • Design en Visualisatie Corporate Story

Business & portfolio strategie
 • Business planning
 • Bedrijfproces (her)ontwikkeling
 • Product & dienstverlening portfolio ontwikkeling
Verandermanagement
 • Ondersteuning en coachen bij implementatie
Merkbeleid
 • Merkstrategie
 • Merkportfolio & architectuur
 • Merkconcept ontwikkeling (woord beeldmerk,
  huisstijl en cross media concept)
 • Bureauselectie, aansturing creatieve bureaus
Marketing & Communicatie Strategie
 • Marketing strategie
 • Merk activering
 • Communicatie planning
 • Interactieve media marketing
 • Change management

Werkwijze

Track Finder probeert altijd haar werkwijze en invulling van rollen optimaal aan te laten aansluiten bij de specifieke behoeften van de opdrachtgever.

Uitgaande van de uitdagingen van de opdrachtgever kan de bijdrage van Track Finder als volgt zijn:

 • Kernspelers (bestuur, directie, team en betrokken doelgroepen) stimuleren in het denken
  over de toegevoegde waarde en het onderscheidend vermogen van de organisatie en het merk;
 • Faciliteren van de interne, doelgroep en stakeholder dialoog;
 • Agenderen van issues, het aanreiken van kaders, het structureren en formuleren en oplossings-
  richtingen, creativiteit en procesbegeleiding;
 • Inhoudelijk invulling geven aan de uitdagingen en aanpak;
 • Management en bestuur ondersteunen bij het vergroten van de acceptatie van strategische
  positionering, merkbeleid en business strategie door doelgroepen en stakeholders.

Opdrachtgevers

Kennisintensief
Profit & non-profit